Måltidssituasjon

Dere har nå lært mye om dysfagi og de forskjellige utfordringene som kan møte oss i samspill med pasientgruppen vår. Kunnskapen som vi har tilegnet oss skal vi dra med oss videre i tilretteleggingen av måltidsituasjoner. Vi må ha full oppmerksomhet på det som skal skje og tilrettelegge måltidsituasjonen på best mulig måte i forhold til hvor pasienten er i utviklingene av sykdommen.


Vi har lengere ned i denne bolken, blant annet filmet 2 eksempler på måltidsituasjoner. Av egen erfaring forstår vi at det er mange nyanser/utfordringer som ikke er tatt med her. Vi ønsker å belyse situasjonen, og dersom du forstår utfordringene, kan du tilpasse og justere situasjonen til din pasient og tilrettelegge på en god måte.

Målet er at pasienten skal få oppleve trygghet i måltidsituasjonen. Fagpersonens kunnskap skal kunne overføres i de forskjellige situasjonene. Pasienten skal få tilstrekkelig ernæring med god smak, rettet mot sitt behov. Fagpersonene skal tilrettelegge miljøet og regulere stimuli som gjør det lettere å skape et samspill der pasienten og pleier har ett fokus. 

Koordinator

Ansvarlig for nettsidene: fagnettverk.huntington@harstad.kommune.no

Webkoordinator: Lise Hall Johnsen.

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf: 38 10 77 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

Tlf.: 22 09 15 10

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

Telefon: 56 15 10 00

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt