Bruk av musikkterapi i møte med HS

Kan systematisk bruk av musikkterapi spille en rolle i møte med Dysfagi hos pasienter i senfasen av Huntingtons sykdom?

Dette er det vanskelig å finne fasitsvar på, men i alle fall viser forskning, riktignok med Parkinsonpasienter i tidlig fase, til lovende resultater i bruk av sangøvelser som forebyggende tiltak mot svelgproblematikk (Stegemöller, Hibbing, Radig & Wingate, 2017).

Selv om denne forskninger henviser til en annen pasientgruppe i en tidligere fase, kan metodikken og hovedfunnene også overføres til Huntingtonpasienter i senere faser av sin sykdom. Prinsippet er nemlig at gjennom terapeutisk sangintervensjon, aktiveres svelgmuskulaturen; både pre-oralt(kjeve, lepper) oralt (tunge) og selve svelgprosessen (stemmebånd og strupehode).

Ved å implementere øvelser i forkant av måltidsituasjon får den enkelte «varmet» opp svelgmuskulaturen, noe som kan bidra til lette gjennomføringen av måltidet. Pasientene rapporterer også om bruken av musikk gjør øvelsene mer lystbetonte og at dette motiverer til hyppig gjennomførelse.

Personale rapporterer også om at pasienten opplevelses som mer fokusert, konsentrert og tilgjengelig for å gjennomføre måltidet. Dette kan knyttes opp til forskning som viser til terapeutisk bruk av musikk aktiviserer pasientens kognisjon og stimulerer store deler av hjernen.

Koordinator

Ansvarlig for nettsidene: fagnettverk.huntington@harstad.kommune.no

Webkoordinator: Lise Hall Johnsen.

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf: 38 10 77 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

Tlf.: 22 09 15 10

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

Telefon: 56 15 10 00

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt