Dysfagi

Dysfagi er en vanlig komplikasjon ved flere nevrodegenerative tilstander som Huntingtons sykdom, Parkinsons sykdom, Multippel Sklerose, ALS og Demens. Dette kan føre til vansker med å få i seg tilstrekkelig med mat og drikke som igjen kan gi underernæring og dehydrering. Svelgevansker kan medføre vegring mot å spise i et sosialt fellesskap på grunn av de utfordringene som medfølger. Det er vanlig å dele opp svelgprosessen i følgende faser: Pre-orale, oral, laryngeal og øsofagus-fasen.

 Huntington sykdom medfører et progressivt tap av kontroll på frivillige bevegelser. Det vil underveis også være vanskelig å gradere styrken og presisjonen av bevegelser. Dette påvirker også svelgfunksjonen. Det å spise er en sammensatt og komplisert øvelse. En skal koordinere mange bevegelser. Først skal en få mat inn i munnen, maten må tygges og kjevemuskulatur og tungen må jobbe sammen. Når en skal svelge må svelgrefleksen utløses samtidig som en må holde pusten for at ikke maten skal havne i luftveiene. Denne avanserte handlingen har mange ledd og krever mye koordinasjon. For Huntingtonpasienter vil dette bli mer og mer krevende. 

I tillegg til rent mekaniske svelgevansker, er det kognitive og adferdsmessige forhold ved Huntington sykdom som kan bidra til å forsterke problemet. Blant annet vil mange pasienter spise raskt og impulsivt til tross for at maten som allerede er i munnen, ikke er svelget unna. Vansker med å klare flere oppgaver samtidig gjør at distraksjoner under måltidet lett kan føre til forverret svelgfunksjon. I tillegg kan den redusere kroppskontrollen føre til pasientens kropp er i uheldig posisjon når svelgingen skal foregå.


     Filmen viser forskjellen på et normalt svelg og svelg med Huntington sykdom:

 

Koordinator

Ansvarlig for nettsidene: fagnettverk.huntington@harstad.kommune.no

Webkoordinator: Lise Hall Johnsen.

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf: 38 10 77 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

Tlf.: 22 09 15 10

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

Telefon: 56 15 10 00

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt