Om fagnettverket

Fagnettverk Huntington - nasjonalt fagnettverk for veiledning og kompetanse

Det er etablert 5 ressurssentre geografisk fordelt utover landet i Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Harstad. Ressurssentrene skal være gode kliniske fagmiljøer som har som oppgave å bistå kommuner i sin region. I samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser og Landsforeningen for Huntington utgjør de Fagnettverket. 

Ressurssentrene har som oppgave å drive kompetanseoverføring og erfaringsdeling gjennom regionale fagnettverk, ambulant veiledning, hospitering og kurs.

Senter for sjeldne diagnoser tilbyr informasjon om diagnosen, og rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Deres tjenester er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

Landsforeningen for Huntington er en landsomfattende pårørendegruppe for personer berørt av Huntington sykdom, og andre interesserte.

Fagnettverk Huntington er resultatet av et initiativ fra Helse- og Omsorgsdepartementet som i 2009 ga Helsedirektoratet i oppdrag å finne et miljø som kunne styrke kompetansen når det gjelder pleie- og omsorg, og kommunal tilrettelegging for pasienter med HS.

Nettverket driftes av statlige midler bevilget over statsbudsjettet.

Fagnettverkets hovedmål er:

  • Etablere og opprettholde 5 geografisk spredte ressurssentre
  • Bidra til faglig samarbeid mellom ulike fagmiljøer innen helse- og omsorgstjenester relatert til Huntingtons sykdom
  • Samle og spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntingtons sykdom 

Ressurssentrene

Ved hvert av ressurssentrene er det en eller flere koordinatorer som kan kontaktes for kurs, veiledning eller bare en uformell prat. Hvert senter arrangerer årlig flere arrangementer, se kursoversikten eller kontakt ditt lokale senter for mer informasjon. 

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

NKS Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt