Om fagnettverket

Fagnettverk Huntington - nasjonalt fagnettverk for veiledning og kompetanse

Fagnettverk Huntington er resultatet av et initiativ fra Helse- og Omsorgsdepartementet som i 2009 ga Helsedirektoratet i oppdrag å finne et miljø som kunne styrke kompetansen når det gjelder pleie- og omsorg, og kommunal tilrettelegging for pasienter med HS.

Nettverket driftes av statlige midler bevilget over statsbudsjettet.

Fagnettverkets hovedmål er:

  • Etablere og opprettholde 5 geografisk spredte ressurssentre
  • Bidra til faglig samarbeid mellom ulike fagmiljøer innen helse- og omsorgstjenester relatert til Huntingtons sykdom
  • Samle og spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntingtons sykdom

Det er etablert 5 ressurssentre geografisk fordelt utover landet i Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Harstad. Ressurssentrene skal være gode kliniske fagmiljøer som har som oppgave å bistå kommuner i sin region. I samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser og Landsforeningen for Huntington utgjør de Fagnettverket. 

Ressurssentrene har som oppgave å drive kompetanseoverføring og erfaringsdeling gjennom regionale fagnettverk, ambulant veiledning, hospitering og kurs.

Senter for sjeldne diagnoser tilbyr informasjon om diagnosen, og rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Deres tjenester er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

Landsforeningen for Huntington er en landsomfattende pårørendegruppe for personer berørt av Huntington sykdom, og andre interesserte.

 

Ressurssentrene

Ved hvert av ressurssentrene er det en eller flere koordinatorer som kan kontaktes for kurs, veiledning eller bare en uformell prat. Hvert senter arrangerer årlig flere arrangementer, se kursoversikten eller kontakt ditt lokale senter for mer informasjon. 

PRESTEHEIA OMSORGSSENTER

Presteheia omsorgssenter er et moderne omsorgssenter i Kristiansand kommune. Det består av 4 sykehjemsavdelinger og 24 omsorgsboliger, samt dagsenter for hjemmeboende personer med demens. I den ene fløyen med omsorgsboliger er det tilrettelagt for personer med Huntingtons Sykdom. Vi har i dag 7 faste plasser, samt fellesarealer. Senteret ligger tett mot Jegersberg, med gode muligheter for tur og utendørsaktiviteter. Det er også matbutikk, kirke og gode offentlige transportmuligheter i umiddelbar nærhet.

NKS Grefsenlia

NKS Grefsenlia åpnet 1. mars 2012 en spesialavdeling for personer med Huntingtons sykdom.Vi har personale som veileder og underviser, og kan ta imot besøk for omvisning av avdelingen og av spesialtilpassede hjelpemidler for pasienter med HS.

NKS Olaviken

Som ressurssenter i vest, avholder vi regionale samlinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane for å spre kompetanse om Huntington Sykdom.

Vi jobber også tett sammen med lokalforeningen for Huntington Sykdom i Bergen og Senter for sjeldne sykdommer på Rikshospitalet i Oslo.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus driver per  i dag en spesialavdeling med 10 langtidsplasser for personer med Huntingtons sykdom. NKS Olaviken har også et poliklinisk tilbud til pasienter med Huntingtons sykdom og deres pårørende. Vi har også en utredningsplass for pasienter med HS på spesialisthelsetjenestenivå. Pasienter fra hele Norge kan søkes inn her. Se NKS Olaviken sine nettsider for evt. henvisning.

RANHEIM HELSE- OG VELFERDSSENTER

Ranheim helse- og velferdssenter ligger i flotte omgivelser med Trondheimsfjorden og fjæresteinene i umiddelbar nærhet. Senteret er sentralt plassert og er fint utgangspunkt for turer med eller uten rullestol. Det er kort gå avstand til blant annet idrettshall, Ranheim fotballarena, matvarebutikk, apotek, og butikksenter med frisør, blomsterutsalg, gaveartikler og flere trivelige restauranter. Ved Ranheim HVS har vi en avdeling tilpasset mennesker med Huntington sykdom. Per dags dato har vi 9 faste plasser.

KNORREBAKKEN RESSURSSENTER

Knorrebakken boenheter ligger i Harstad Kommuneog er ressurssenter for Nordland, Troms og Finnmark.Hvert år gjennomfører vi 2-3 nettverkssamlinger for helsepersonell, og ett årlig heldagskurs hvor alle interesserte kan delta.Nettverkssamlingene varer i ca 3-4 timer og består av 2 deler. Først har vi foredrag om ett utvalgt tema etter ønske, og resten av tiden bruker vi på diskusjon og erfaringsutveksling rundt problemstillinger. Heldagskurset arrangeres vanligvis rundt november, og er ett samarbeid med Landsforeningen. Hvis det er ønske om det, reiser vi ut til andre kommuner for kurs og veiledning.

 

Ta kontakt med lokal huntingtonkoordinator for avtale. 

 

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

N.K.S. Grefsenlia AS

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

Tlf.: 22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt