Fagnettverket

Ranheim HVS

Image

RANHEIM HELSE- OG VELFERDSSENTER

Ranheim helse- og velferdssenter ligger i flotte omgivelser med Trondheimsfjorden og fjæresteinene i umiddelbar nærhet. Senteret er sentralt plassert og er fint utgangspunkt for turer med eller uten rullestol. Det er kort gå avstand til blant annet idrettshall, Ranheim fotballarena, matvarebutikk, apotek, og butikksenter med frisør, blomsterutsalg, gaveartikler og flere trivelige restauranter. Ved Ranheim HVS har vi en avdeling tilpasset mennesker med Huntington sykdom. Per dags dato har vi 9 faste plasser.

KOMPETANSE

På Ranheim Helse- og velferdssenter jobber vi tverrfaglig. Det daglige teamet rundt Huntingtonpasientene består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og aktivitør med lang erfaring med Huntington sykdom.

I tillegg er avdelingen tilknyttet Trondheim kommunes Fagteam for Huntington sykdom. Fagteamet ble opprettet høsten 2017 og er i utvikling. Fagteamets mål er å bistå Ranheim helse- og velferdssenter med nødvendig kompetanse rundt pasientene med Huntington sykdom, samt andre brukere i kommunen med diagnosen. Fagteamets mål er at brukere, risikopersoner og pårørende skal føle seg ivaretatt i Trondheim kommune, og ikke bli sluppet inn i et stort kommunesystem midt i en krisesituasjon. Teamet består av ressurspersoner som fysioterapeut, ergoterapeut, huntingtonkoordinator på Ranheim HVS, psykologspesialist, samt saksbehandlere, og det jobbes med å skaffe seg flere ressurspersoner.

Ranheim helse- og velferdssenter og Fagteamet samarbeider også med den nevrologiske avdelingen og avdeling for medisinsk genetikk ved St.Olavs Hospital. De ansatte ved Ranheim HVS og fagteamet er jevnlig på kurs og konferanser for å utvikle sin kunnskap om Huntington sykdom. Mange har over 10års erfaring med brukergruppen, og har hospitert på blant annet NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus AS. En tett samarbeidspartner er også de lokale Huntingtonforeningen både i Trondheim og Ålesund. 

NETTVERK

Vi er tilknyttet Fagnettverk Huntington, og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet til personer med Huntington sykdom og deres familier, samt bidra til å øke kompetansen og faglig utvikling i andre omsorgstjenester i regionen.

Vi tilbyr følgende tjenester i Midt-Norge:

Helsepersonell:
Undervisning
Veiledning per telefon eller i kommunen
3 regionale nettverkssamlinger i året i Trondheim
2 regionale nettverkssamlinger i året i Ålesund
 

Alle:
Åpent møte- Håp for Huntington i Trondheim *1 per år.
Møtet er for helsepersonell, syke, risikopersoner og pårørende. Det arrangeres i samarbeid med Huntingtonforeningen (lokallaget i Trøndelag) og St.Olavs hospital.

Dersom det er ønskelig å delta på noe av dette er det bare å ta kontakt med oss. Alle disse tilbudene er per dags dato gratis å delta på.

Vi samarbeider også med ulike instanser som, Utviklingssentrene for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT), Senter for Sjeldne Diagnoser på Rikshospitalet (SSD), Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) både lokalt og nasjonalt, Fagteamet for Huntington sykdom i Trondheim kommune, ulike avdelinger ved St.Olavs hospital og de ulike instansene tilknyttet kommunene som har behov for hjelp, for at personer med Huntingtons sykdom skal få best mulig tilbud der de bor.

BESØK PÅ RANHEIM

Hos oss er det mulighet for å komme på besøk, gjerne kombinert med veiledning eller undervisning. Vi tilpasser besøket etter deres behov. Vi kan også vise hjelpemidler som er i bruk her. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat. Alt er gratis fra vår side!

Fagpersoner per senter

Koordinator

Ansvarlig for nettsidene: fagnettverk.huntington@harstad.kommune.no

Webkoordinator: Lise Hall Johnsen.

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf: 38 10 77 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

Tlf.: 22 09 15 10

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

Telefon: 56 15 10 00

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt