Fagnettverket

Presteheia

 

PRESTEHEIA OMSORGSSENTER

Presteheia

Ressurssenter for Sørøst-Norge (Agder, Telemark og Vestfold)

Arrangerer nettverkssamlinger, heldagskurs og lokale kurs

Mulighet for undervisning, veiledning og besøk.

Presteheia omsorgssenter er et moderne omsorgssenter i Kristiansand kommune. Det består av 4 sykehjemsavdelinger og 24 omsorgsboliger, samt dagsenter for hjemmeboende personer med demens. I den ene fløyen med omsorgsboliger er det tilrettelagt for personer med Huntingtons Sykdom. Vi har i dag 10 faste plasser, samt fellesarealer. Senteret ligger tett mot Jegersberg, med gode muligheter for tur og utendørsaktiviteter. Det er også matbutikk, kirke og gode offentlige transportmuligheter i umiddelbar nærhet.

KOMPETANSE

Personalet som er knyttet opp mot Huntingtongruppa består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere, mange med videreutdanning. De fleste har lang og bred erfaring fra pleie og omsorg. Vi har muligheter til å formidle kontakt med ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og logoped. Pasientene trenger henvisning fra lege for disse tjenestene, men vi hjelper gjerne til med å veilede deg til rette vedkommende. Vi har også jevnlig kontakt med disse fagfolkene for å øke vår egen kompetanse på senteret. For å tilegne oss mest mulig kunnskap om Huntingtons sykdom, har vi hospitert i Bergen ved NKS Olaviken, og vi deltar på konferanser og kurs. Alle har nettkurset til Senter for Sjeldne Diagnoser om Huntingtons Sykdom.

 

NETTVERK

Vi er tilknyttet Fagnettverk Huntington, og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntington sykdom og deres familier, samt bidra til å øke kompetansen og faglig utvikling i andre omsorgstjenester i regionen. Dette skjer gjennom kurs, veiledning og nettverksmøter. Vi reiser mye rundt på veiledningsbesøk, samt holder kurs for personalgrupper. Vi kan også delta på møter og samlinger via videooverføring. Presteheia omsorgssenter er ressurssenter for Agder, Telemark og Vestfold, og vi har to nettverk her for helsepersonell i vår region som samles noen ganger årlig pr nettverk. Helsepersonell som ønsker å delta på disse samlingene må veldig gjerne ta kontakt med oss.
Vi samarbeider også med ulike andre instanser, som Utviklingssentrene for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT), Senter for Sjeldne Diagnoser på Rikshospitalet (SSD), Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) lokalt, fastleger, alderspsykiatriske avdelinger og kommunale forvaltnings- og tjenestetildelingskontor, for at personer med Huntingtons sykdom skal få best mulig tilbud der de bor.

Vi har utdannet kursholdere i TID-modellen (Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens), en godt utprøvd modell for veiledning som har gode resultater. Se gjerne www.tidmodell.no. 

 

BESØK PÅ PRESTEHEIA

Det er muligheter for å komme på besøk her, gjerne kombinert med større eller mindre kursopplegg over timer eller et par dager. Vi vil kunne undervise om sykdommen generelt, miljøbehandling, forståelse av atferd, ernæring/dysfagi, tann- og munnhelse og personalomsorg, og trekke inn eksterne forelesere der det er nyttig. Vi kan også vise hjelpemidler som er i bruk her. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat. Alt er gratis fra vår side.

 

 

 

 

 

Fagpersoner per senter

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

Tlf.: 22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf koordinator: 48 23 28 27 - 47 90 60 91

Tlf avdeling: 48 20 31 42

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt