Fagnettverket

N.K.S. Grefsenlia AS

Image

Covid-19 på N.K.S. Grefsenlia AS

I likhet med andre virksomheter pålegges vi ved N.K.S Grefsenlia AS en rekke restriksjoner og tiltak knyttet til Covid-19 pandemien. Vi tilbyr veiledning og oppfølging via telefon, e-post eller andre digitale plattformer, dersom utreise ikke kan gjennomføres. Vi følger til enhver tid offentlige myndigheters anbefalinger.

 

Ta gjerne kontakt med oss per telefon eller e-post for mer informasjon. 

Tlf. ressurssenteret: 22 09 15 28 (37), Tlf. avd. Huntington: 22 09 15 22 (21).

E-post Huntingtonkoordinatorer v/ressurssenteret:

nina.danielsen@grefsenlia.no    marianne.gjengedal@grefsenlia.no   

E-post Grefsenlia: firmapost@grefsenlia.no

Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har anledning.

 


 

N.K.S. Grefsenlia AS

Hjemmeside: grefsenlia.no

  • Ressurssenter for Huntington sykdom på Østlandet
  • Tilbyr veiledning og undervisning
  • Arrangerer nettverkssamlinger om ulike tema
  • Har dagtilbud for personer med Huntington sykdom hjemmehørende i Oslo og omegn
  • Mulighet for korttidsopphold 
  • Permanente langtidsplasser  

N.K.S. Grefsenlia AS

N.K.S. Grefsenlia AS ligger fint til på Grefsen i Bydel Nordre Aker i Oslo og eies og driftes av Norske Kvinners Sanitetsforening.  N.K.S. Grefsenlia består av tre enheter: Alderspsykiatri, Huntington og  Mestringstiltaket.

Avdeling Huntington ble åpnet 1. mars 2012 som en forsterket spesialavdeling for personer med Huntington sykdom. Avdelingen består av en langtidsavdeling med 11 plasser.  Avdelingen har også et dagsenter som er et tilbud for personer med Huntington som bor hjemme. Dagsenteret er stengt inntil videre av smittevernhensyn i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

 

N.K.S Grefsenlia AS er regionalt ressurssenter for Huntington sykdom på Østlandet, og har som mål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom på hele Østlandet. Hensikten med dette er å styrke kompetansen til helsepersonell som utøver pleie og omsorg til personer med Huntington sykdom.

 

Tverrfaglighet

Avdelingen består av et tverrfaglig team av sykepleiere og helsefagarbeidere, fysioterapeut, kulturmedarbeider, somatisk lege, psykiater og logoped. I tillegg samarbeider vi med Avdeling for Medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus.

Virksomhetens kjøkken lager og tilbereder mat spesielt tilpasset pasientenes preferanser og behov. 

Vi samarbeider tett med de andre ressurssentrene i Fagnettverk Huntington, Senter for Sjeldne Diagnoser og med Landsforeningen for Huntington Sykdom.

 

Kompetanseheving

For å tilegne oss kunnskap og faglig utvikling utover erfaring i avdelingen, deltar de ansatte ved virksomheten på konferanser om Huntington sykdom nasjonalt og internasjonalt. Det arrangeres også jevnlig internundervisning i avdelingen med interne og eksterne bidragsytere. Avdelingens ansatte deltar i regionale nettverkssamlinger som arrangeres i regi av ressurssenteret.

 

Veiledning og undervisning

Vi har personale som kan tilby veiledning og undervisning til helsepersonell. Avdelingen kan tilby omvisning i avdelingen med gjennomgang av spesialtilpassede hjelpemidler for personer med Huntington Sykdom. Midlertidig besøksrestriksjoner grunnet Covid-19, men ta kontakt ved behov, så finner vi en løsning!

 

 

 

Fagpersoner per senter

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

N.K.S. Grefsenlia AS

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

Tlf.: 22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27 - 47 90 60 91

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt