Fagnettverket

Knorrebakken

Image

KNORREBAKKEN RESSURSSENTER

Knorrebakken boenheter er omsorgsleiligheter med heldøgns fast bemanning. Boenhetene er for personer under 67 år som har et vedvarende stort og omfattende pleiebehov. Særskilt har personalet ved Knorrebakken opparbeidet kompetanse rundt MS, Huntington sykdom og Parkinson sykdom.Knorrebakken boenheter ligger i Harstad Kommune og er ressurssenter for Huntington sykdom for Nordland, Troms og Finnmark.

COVID-19 PÅ KNORREBAKKEN

Vi følger de lokale og nasjonale retningslinjer så lenge pandemien krever dette. Så lenge restriksjoner er nødvendig, kan vi tilby veiledning via telefon, e-post eller digitale plattformer.

Knorrebakken

  • Ressurssenter for Nordland, Troms og Finnmark
  • Arrangerer nettverkssamlinger, heldagskurs og lokale kurs
  • Mulighet for å komme på besøk, omvisning og en lengre prat :)

 

KURS OG NETTVERKSMØTER

Hvert år gjennomfører vi 2-3 nettverkssamlinger for helsepersonell, og ett årlig heldagskurs hvor alle interesserte kan delta.

Nettverkssamlingene varer i ca 3-4 timer og består av 2 deler. Først har vi foredrag om ett utvalgt tema etter ønske, og resten av tiden bruker vi på diskusjon og erfaringsutveksling rundt problemstillinger. 

Heldagskurset arrangeres vanligvis rundt november, og er ett samarbeid med Landsforeningen. 

Hvis det er ønske om det, reiser vi ut til andre kommuner for kurs og veiledning. Ta kontakt med lokal huntingtonkoordinator for avtale. 

KOMPETANSE

På Knorrebakken boenheter jobber vi tverrfaglig, og faggruppen vår består av ergoterapeut, helsefagarbeidere, assistenter, sykepleiere, vernepleiere og fysioterapeut. Vi har også tilknyttet oss flere faggrupper, og kan formidle kontakt hvis det er ønskelig. 

Alle som jobber ved Knorrebakken har grunnleggende kunnskap om Huntington, og i tillegg er det en gruppe som jobber spesielt rundt pasienter med HS. Vi har også jevnlig kontakt med disse fagfolkene for å øke vår egen kompetanse på senteret. For å tilegne oss mest mulig kunnskap om Huntingtons sykdom, har vi hospitert i Bergen ved NKS Olaviken, og vi deltar på konferanser og kurs. 

 

NETTVERK

Vi er tilknyttet Fagnettverk Huntington, og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntington sykdom og deres familier, samt bidra til å øke kompetansen og faglig utvikling i andre omsorgstjenester i regionen. Dette skjer gjennom kurs, veiledning og nettverksmøter. Vi reiser mye rundt på veiledningsbesøk, samt holder kurs for personalgrupper. Vi kan også delta på møter og samlinger via videooverføring. Helsepersonell som ønsker å delta på disse samlingene må veldig gjerne ta kontakt med oss. 
Vi samarbeider også med ulike andre instanser, som Utviklingssentrene for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT), Senter for Sjeldne Diagnoser på Rikshospitalet (SSD), Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) lokalt, fastleger, alderspsykiatriske avdelinger og kommunale forvaltnings- og tjenestetildelingskontor, for at personer med Huntingtons sykdom skal få best mulig tilbud der de bor.

 

KOMME PÅ BESØK?

Det er muligheter for å komme på besøk til Knorrebakken. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat. Alt er gratis fra vår side.

 

 

Fagpersoner per senter

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

N.K.S. Grefsenlia AS

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

Tlf.: 22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27 - 47 90 60 91

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt