Fagnettverket

NKS Olaviken

Image

Ressurssenter i vest

Som ressurssenter i vest, avholder vi regionale samlinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane for å spre kompetanse om Huntington Sykdom.

Vi jobber også tett sammen med lokalforeningen for Huntington Sykdom i Bergen og Senter for sjeldne sykdommer på Rikshospitalet i Oslo.

 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus driver per  i dag en spesialavdeling med 10 langtidsplasser for personer med Huntingtons sykdom. NKS Olaviken har også et poliklinisk tilbud til pasienter med Huntingtons sykdom og deres pårørende. Vi har også en utredningsplass for pasienter med HS på spesialisthelsetjenestenivå. Pasienter fra hele Norge kan søkes inn her. Se NKS Olaviken sine nettsider for evt. henvisning.

Spesialavdelingen 

NKS Olaviken

Hjemmeside: Olaviken.no

Veiledning/undervisning
Vi har personale som driver veiledning og undervisning. Dere er hjertelig velkommen til å  komme til oss dersom dere ønsker dette, men vi har også muligheter for å komme til dere. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Vi har erfaring med personer med Huntington sykdom helt tilbake til 1985.  
Vi jobber tverrfaglig og teamet består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, vernepleiere, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege/psykiater, Marte Meo terapeut, musikkterapeut, kokk og psykolog. For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Canada, Nederland, Danmark og Skottland. Vi deltar jevnlig på både nasjonale og internasjonale konferanser om sykdommen. Vi er også en del av utviklingsgruppen i Fagnettverk Huntington som stadig søker å utvikle ny og oppdatert informasjon og gode verktøy til bruk i kommunene.

Henvisning
NKS Olaviken har driftsavtale med Bergen kommune om kjøp av 5 sykehjemsplasser. Vi kan tilby plass til pasienter fra øvrige kommuner etter avtale.

 

Huntingtonklinikken (poliklinikk)

Poliklinikken er lokalisert på Haraldsplass Diakonale Sykehus, like i nærheten av Haukeland Universitetssykehus (HUS). Klinikken har et tverrfaglig team som består av lege, psykiater, psykologspesialist og psykiatrisk sykepleier. Det polikliniske tilbudet består blant annet i individuell oppfølging av risikopersoner, personer som har fått et dårlig svar eller pasienter som har utviklet sykdommen, pårørendearbeid samt tilrettelegging for kommunal oppfølging. Vi har også et nært samarbeid med Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved HUS, blant annet gjennom arbeidet opp mot Euro-HD, der vi deltar i forløpsstudien, Registry. 

For eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon.

Fagpersoner per senter
 • Nina, Olaviken

  Nina Langøy

  Psykiatrisk sykepleier
  Fagansvarlig
  Kontakt koordinator eller ring tlf: 56151000
 • Margaret, Olaviken

  Margaret Heimli

  Avdelingsleder
  Sykepleier
  Kontakt koordinator eller ring tlf: 56151000
 • Nichola, Olaviken

  Nichola Jane Vindenes

  Huntingtonkoordinator
  Psykiatrisk sykepleier
  Send e-post
 • Linda, Olaviken

  Linda Røyseth Lohne

  Huntingtonkoordinator
  Ergoterapeut
  Send e-post
 • Mirjana

  Mirjana Tatarevic

  Psykiater
  Kontakt koordinator eller ring tlf: 56151000
 • Sunniva, Olaviken

  Sunniva Ulstein Kayser

  Musikkterapeut
  Send e-post
 • Nikita

  Nikita Michelle Løyland

  Psykolog
  Kontakt koordinator eller ring tlf: 56151000

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

NKS Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt