Fagnettverket

NKS Olaviken

Image

Ressurs senter i vest

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Som ressurssenter i vest, arrangerer vi regionale samlinger i Rogaland og Vestland for å spre kompetanse om Huntington Sykdom.

Vi jobber også tett sammen med Huntingtonforeningen og Senter for sjeldne sykdommer ved Rikshospitalet i Oslo.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus driver per  i dag en spesialavdeling med langtidsplasser for personer med Huntingtons sykdom.  

NKS Olaviken har også et poliklinisk tilbud til pasienter med Huntingtons sykdom og deres pårørende.

NKS Olaviken har videre den eneste utredningsplassen for pasienter med HS på spesialisthelsetjenestenivå. Pasienter fra hele Norge kan søkes inn her. Se NKS Olaviken sine nettsider for evt. henvisning.

Spesialavdelingen 

Vi har erfaring med personer med Huntington sykdom helt tilbake til 1985.  
Vi jobber tverrfaglig og teamet består av sykepleiere, ergoterapeut, vernepleiere, hjelpepleiere, psykiater,psykolog, somatisk lege og musikkterapeut. For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Canada, Nederland, Danmark og Skottland. Vi deltar jevnlig på både nasjonale og internasjonale konferanser om sykdommen. Vi er også en del av utviklingsgruppen i Fagnettverk Huntington som stadig søker å utvikle ny og oppdatert informasjon og gode verktøy til bruk i kommunene.

På avdelingen legger vi stor vekt på individualitet i behandlingen. Selv om pasientene som kommer til oss har samme diagnose, har de svært ulike behov og bærer med seg ulike erfaringer og preferanser. Hver pasient har sin unike historie og det er denne som legger mye av grunnlaget for vår skreddersydde behandling.

 

Huntingtonklinikken (poliklinikk)

Poliklinikken er lokalisert på Haraldsplass Diakonale Sykehus, like i nærheten av Haukeland Universitetssykehus (HUS). Det polikliniske tilbudet består blant annet i individuell oppfølging av risikopersoner, personer som har fått et dårlig svar eller pasienter som har utviklet sykdommen, pårørendearbeid samt tilrettelegging for kommunal oppfølging.

For eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon.

Fagpersoner per senter
 • Margaret

  Margaret Heimli

  Seksjonsleder
  Sykepleier
  Kontakt koordinator eller ring tlf: 56151000
 • Nichola, Olaviken

  Nichola Jane Vindenes

  Huntingtonkoordinator
  Psykiatrisk sykepleier
  Send e-post
 • Linda

  Linda Røyseth Lohne

  Huntingtonkoordinator
  Ergoterapeut
  Send e-post
 • Charlotte

  Charlotte Stokes

  Overlege
  Geriater og klinisk farmakolog
  Kontakt koordinator eller ring 561510000
 • Elena

  Elena Selvåg

  Overlege
  Psykiater og medisinskfaglig rådgiver
  Kontakt koordinator eller ring 561510000

Koordinator

Ansvarlig for nettsidene: fagnettverk.huntington@harstad.kommune.no

Webkoordinator: Lise Hall Johnsen.

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf: 38 10 77 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

Tlf.: 22 09 15 10

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

Telefon: 56 15 10 00

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt