Fagnettverket

NKS Grefsenlia

Image

NKS Grefsenlia

NKS Grefsenlia åpnet 1. mars 2012 en spesialavdeling for personer med Huntingtons sykdom.

N.K.S. Grefsenlia

  • Ressurssenter for Huntington sykdom på Østlandet
  • Har veiledning og undervisning
  • Arrangerer samlinger om ulike tema
  • Har dagtilbud for personer med Huntington sykdom hjemmehørende i Oslo og omegn
  • Mulighet for korttidsopphold 
  • Permanente langtidsplasser 

Tverrfaglighet

Vi jobber tverrfaglig og ansatte består av sykepleiere med og uten videreutdanning i psykisk helsearbeid, hjelpepleiere/helsefagarbeidere m/u videreutdanning i psykiatri, fysioterapeut med spisskompetanse på Huntingtons sykdom, allmennlege, psykiater og psykolog.

Institusjonens egne kokker lager spesialtilpasset kost til pasientene.
 

Kompetanse

Det samarbeides tett med de andre ressurssentrene i Fagnettverk Huntington, med Senter for Sjeldne diagnoser og med landsforeningen for Huntington sykdom.

Ansatte ved institusjonen deltar på konferanser i Norge og i utlandet for å utvikle seg faglig, og det arrangeres jevnlig internundervisning ved avdelingen. Avdelingens ansatte deltar på regionale nettverkssamlinger som arrangeres i regi av ressurssenteret.

Veiledning og undervisning

Vi har personale som veileder og underviser, og kan ta imot besøk for omvisning av avdelingen og av spesialtilpassede hjelpemidler for pasienter med HS.

 

 

Fagpersoner per senter

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

NKS Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt