Fagnettverket

N.K.S. Grefsenlia

Image

 N.K.S. Grefsenlia AS

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Tlf. ressurssenteret: 22 09 15 28 (37), Tlf. avd. Huntington: 22 09 15 22 (21).

E-post Huntingtonkoordinatorer v/ressurssenteret:

jesper.eriksen@grefsenlia.no

marianne.gjengedal@grefsenlia.no   

E-post Grefsenlia: firmapost@grefsenlia.no

Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har anledning.


 

N.K.S. Grefsenlia AS

Hjemmeside: 

grefsenlia.no

  • Ressurssenter for Huntingtons sykdom på Østlandet
  • Tilbyr veiledning og undervisning
  • Arrangerer nettverkssamlinger om ulike tema
  • Har dagtilbud for personer med Huntingtons sykdom i Oslo og omegn
  • Mulighet for korttidsopphold 
  • Permanente langtidsplasser  

N.K.S. Grefsenlia AS

 

N.K.S. Grefsenlia AS ligger på Grefsen i Bydel Nordre Aker i Oslo og eies og driftes av Norske Kvinners Sanitetsforening.

N.K.S. Grefsenlia består av tre enheter: Alderspsykiatri, Huntington og  Mestringstiltaket. 

Avdeling Huntington ble åpnet 1. mars 2012 som en forsterket spesialavdeling for personer med Huntingtons sykdom. Avdelingen består av en langtidsavdeling med 12 plasser. Vi har også et dagsenter som er et tilbud for personer med Huntington som bor hjemme. Vi kan også tilby korttidsplass.

N.K.S Grefsenlia AS er regionalt ressurssenter for Huntingtons sykdom på Østlandet, og har som mål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom på hele Østlandet. Hensikten med dette er å styrke kompetansen til helsepersonell som utøver pleie og omsorg til personer med Huntingtons sykdom.

 

Tverrfaglighet

Avdelingen består av et tverrfaglig team av sykepleiere og helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut, kulturmedarbeider, somatisk lege, psykiater og logoped. 

Virksomhetens kjøkken lager og tilbereder mat spesielt tilpasset pasientenes preferanser og behov. 

Vi samarbeider med de andre ressurssentrene i Fagnettverk Huntington, Senter for Sjeldne Diagnoser og med Landsforeningen for Huntingtons Sykdom.

 

Kompetanseheving

For å tilegne oss kunnskap og faglig utvikling utover erfaring i avdelingen, deltar de ansatte ved virksomheten på konferanser om Huntingtons sykdom nasjonalt og internasjonalt. Det arrangeres også jevnlig internundervisning i avdelingen med interne og eksterne bidragsytere. Avdelingens ansatte deltar i regionale nettverkssamlinger som arrangeres i regi av ressurssenteret.

 

Veiledning og undervisning

Vi har personale som kan tilby veiledning og undervisning til helsepersonell. Avdelingen kan tilby omvisning/hospitering i avdelingen med gjennomgang av spesialtilpassede hjelpemidler for personer med Huntingtons sykdom.

 

Fagpersoner per senter

Koordinator

Ansvarlig for nettsidene: fagnettverk.huntington@harstad.kommune.no

Webkoordinator: Lise Hall Johnsen.

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf: 38 10 77 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

Tlf.: 22 09 15 10

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

Telefon: 56 15 10 00

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt