Fagnettverket

Presteheia

Image

Presteheia

Ressurssenter for Sørøst-Norge (Agder, Telemark og Vestfold)

Arrangerer nettverkssamlinger, heldagskurs og lokale kurs

Mulighet for undervisning, veiledning og besøk.

COVID-19 PÅ PRESTEHEIA

Vi er etter pålegg fra folkehelseinstituttet strenge restriksjoner for besøkende, og vi kan heller ikke reise ut til andre institusjoner og kommuner mens denne pandemien står på. Vi følger nasjonale retningslinjer, og så starter vi opp igjen ambulerende tjenester så fort vi bare kan. 

Vi tilbyr veiledning via digitale plattformer som Teams og Zoom. Dette er noe vi bruker mer og mer, og har blitt ganske gode på. Her kan vi kople opp mange deltakere.

Det er bare å fortsette å ringe og sende e-poster! Pga. hjemmekontor er det ikke alltid koordinatortelefonen er bemannet, men du kan legge igjen en beskjed, eller aller helst send en e-post, så blir du kontaktet ved aller første mulighet.

PRESTEHEIA OMSORGSSENTER

Presteheia omsorgssenter er et moderne omsorgssenter i Kristiansand kommune. Det består av 4 sykehjemsavdelinger og 24 omsorgsboliger, samt dagsenter for hjemmeboende personer med demens. I den ene fløyen med omsorgsboliger er det tilrettelagt for personer med Huntingtons Sykdom. Vi har i dag 9 faste plasser, samt fellesarealer. Senteret ligger tett mot Jegersberg, med gode muligheter for tur og utendørsaktiviteter. Det er også matbutikk, kirke og gode offentlige transportmuligheter i umiddelbar nærhet.

KOMPETANSE

Personalet som er knyttet opp mot Huntingtongruppa består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere, mange med videreutdanning. De fleste har lang og bred erfaring fra pleie og omsorg. Vi har muligheter til å formidle kontakt med ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og logoped. Pasientene trenger henvisning fra lege for disse tjenestene, men vi hjelper gjerne til med å veilede deg til rette vedkommende. Vi har også jevnlig kontakt med disse fagfolkene for å øke vår egen kompetanse på senteret. For å tilegne oss mest mulig kunnskap om Huntingtons sykdom, har vi hospitert i Bergen ved NKS Olaviken, og vi deltar på konferanser og kurs. Alle har nettkurset til Senter for Sjeldne Diagnoser om Huntingtons Sykdom.

 

NETTVERK

Vi er tilknyttet Fagnettverk Huntington, og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntington sykdom og deres familier, samt bidra til å øke kompetansen og faglig utvikling i andre omsorgstjenester i regionen. Dette skjer gjennom kurs, veiledning og nettverksmøter. Vi reiser mye rundt på veiledningsbesøk, samt holder kurs for personalgrupper. Vi kan også delta på møter og samlinger via videooverføring. Presteheia omsorgssenter er ressurssenter for Agder, Telemark og Vestfold, og vi har to nettverk her for helsepersonell i vår region som samles noen ganger årlig pr nettverk. Helsepersonell som ønsker å delta på disse samlingene må veldig gjerne ta kontakt med oss.
Vi samarbeider også med ulike andre instanser, som Utviklingssentrene for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT), Senter for Sjeldne Diagnoser på Rikshospitalet (SSD), Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) lokalt, fastleger, alderspsykiatriske avdelinger og kommunale forvaltnings- og tjenestetildelingskontor, for at personer med Huntingtons sykdom skal få best mulig tilbud der de bor.

Vi har utdannet kursholdere i TID-modellen (Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens), en godt utprøvd modell for veiledning som har gode resultater. Se gjerne www.tidmodell.no. 

 

BESØK PÅ PRESTEHEIA

Det er muligheter for å komme på besøk her, gjerne kombinert med større eller mindre kursopplegg over timer eller et par dager. Vi vil kunne undervise om sykdommen generelt, miljøbehandling, forståelse av atferd, ernæring/dysfagi, tann- og munnhelse og personalomsorg, og trekke inn eksterne forelesere der det er nyttig. Vi kan også vise hjelpemidler som er i bruk her. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat. Alt er gratis fra vår side.

 

PROSJEKT OM PALLIATIV BEHANDLING 

Vi på Presteheia er leder for fagnettverkets prosjekt om palliativ behandling ved HS. Dette startet opp våren 2019, og får midler fra Helsedirektoratet. Vi jobber med å avdekke behov som er spesielt for HS, og vi har avgrenset oss til å ha fokuset på personer med behov for heldøgns tjenester. Vi har hatt samarbeidsmøte med den europeiske HS-foreningen, HS-foreningene i Norge, Sverige og Danmark samt ressurspersoner i disse landene, og er i kontinuerlig kontakt med fagmiljøer i Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike m.fl. Alle som ønsker å bidra i dette prosjektet er hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Vi støtter oss til WHO sin definisjon av palliasjon

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet (European Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon, WHO).

I 2011 slo WHO fast at prinsippene er anvendbare overfor alle pasienter med livstruende sykdom, og også kan anvendes tidlig i sykdomsforløpet.

 

 

 

Fagpersoner per senter

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

95 00 59 41

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

N.K.S. Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

Tlf.: 22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

Tlf koordinator: 48 23 28 27 - 47 90 60 91

Tlf avdeling: 48 20 31 42

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt