19. sep 2018

Sanseintegrasjon og sansestimulering - gyldne øyeblikk og varig endring

Rådhuskvartalet, Kristiansand

Sanseintegrasjon viser til vår evne til å ta inn, sortere og gjøre nytte av den informasjonen som hjernen vår mottar fra sanser som syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse. Det omfatter sansenes evne til å samarbeide og vår evne til å forstå omgivelsene riktig. Kroppens evne til å respondere adekvat på ulike stimuli er avhengig av sanseintegrasjon. Vår evne til å konsentrere oss til tross for støy og annen uro rundt oss bestemmes også av sansenes tilpasning og samarbeid. Med andre ord så omhandler sanseintegrasjon om samspillet mellom sensoriske og motoriske prosesser.

Sanseintegrasjon er en prosess som foregår hele livet. Hver gang vi som mennesker står i en ny situasjon med nye sanseinntrykk, skal hjernen lære å integrere disse stimuliene og samtidig bygge på de sanseinntrykk som allerede er integrert. Forstyrrelser i evnen til å kunne bearbeide sanseinntrykkene har store konsekvenser for utførelse av aktiviteter. Feiltolkninger i oppfattelsen av sanseinntrykkene fører ofte til endret atferd.Spesialergoterapeut Hanne Kristin Sigmond ved Sørlandet Sykehus Kristiansand underviser i sansing og hvordan disse 7(!) sansene påvirker oss, og leder workshop der vi får trene på ulike måter å stimulere sansene på.

Kurset er spesielt tilrettelagt for helsepersonell som jobber med pasienter med Huntingtons sykdom, men det vil være høyst relevant for alle som jobber med mennesker som av en eller annen grunn har fått utfordringer med sanseapparatet, som f.eks. ved demens og andre nevrologiske sykdommer.

Påmelding innen 12. sept.

Ved spørsmål, kontakt Ingeborg Eiken på 48232827 eller Ingeborg.eiken@kristiansand.kommune.no

 

Påmelding

Statusmelding

Sorry...This form is closed to new submissions.
Dato
19. september 10:00
Sted
Rådhuskvartalet, Kristiansand

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

NKS Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt