Dysfagi

Dysfagi er en vanlig komplikasjon ved flere nevrodegenerative tilstander som Parkinsons sykdom, Multippel Sklerose, ALS, Demens og Huntingtons sykdom. Dette kan føre til vansker med å få i seg tilstrekkelig med mat og drikke som igjen kan gi underernæring og dehydrering. Svelgevansker kan medføre vegring mot å spise i en sosialt fellesskap på grunn av de utfordringene som medfølger». Det er vanlig å dele opp svelgprosessen i følgende faser: Pre-orale, oral, laryngeal og øsofagus-fasen.

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

N.K.S. Grefsenlia AS

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

Tlf.: 22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27 - 47 90 60 91

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt