21. Mar 2019

Kurs om Huntington sykdom

Clarion Bergen Airport

Senter for sjeldne diagnoser  inviterer pårørende til to dagers kurs om Huntingtons sykdom 21.-22. mars 2019. Kurset på Clarion Bergen Airport er for voksne som er ektefelle, samboer eller i annen nær relasjon til en som har Huntingtons sykdom, og som selv ikke har diagnosen.

 

Hensikten med kurset

Å gi deg kunnskap som bidrar til å mestre hverdagen med Huntingtons sykdom.
På kurset møter du fagfolk med bred kompetanse på diagnosen. Det blir også anledning til å utveksle erfaringer med andre deltakere.

I samarbeid med Landsforeningen for Huntingtons sykdom har vi blant annet kommet fram til følgende temaer:

  • Medisinsk informasjon og forskning
  • Utfordringer med å leve med Huntingtons sykdom i familien - gruppesamtaler
  • Innlegg fra en pårørende
  • Praktiske og etiske dilemmaer i dagliglivet

Hvor?

Kurset holdes på Clarion Bergen Airport.

Når?

Torsdag 21. mars 2019 kl. 10.00 - fredag 22. mars ca kl. 16.30

Økonomi

Kurset og oppholdet er gratis. Pasientreiser dekker reiseutgiftene. De som kommer med på kurset får mer informasjon om dette.

Søknadsfrist 13. februar 2019

For påmelding, følg linken under eller kontakt Senter for sjeldne diagnoser: 

tlf: 23 07 53 40 
sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
www.sjeldnediagnoser.no
 

 

Dato
21. mars 10:00 til 22. mars 16:30
Sted
Clarion Bergen Airport

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

NKS Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt