6. nov 2019

FAGDAG I HARSTAD

Norges Arktiske Universitet UiT Harstad
Gult Auditorium

Invitasjon til fagdag i Harstad

Vi inviterer til felles fagdag onsdag 6 november.2019

Pårørende, pasienter og helsepersonell som jobber med Huntington sykdom vil komme til å bli prioritert, men det er åpen for alle som er interessert.

Terje Olsen fra Huntingtonforeningen Nord-Norge informerer om pasientforløpet ved HS.

Tema: 1: Når taleevnen forsvinner. Vi viser en film om pasienter med Huntington som har talevansker.

Vi har fått Logoped Birgitta Munkebye til å undervise i dette tema. Birgitta er utdannet logoped ved Universitetet i Oslo, har arbeidet med kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge i opplæringssektoren siden 2006. De siste årene hun arbeidet som logoped i kommunal hjemmebasert rehabilitering for voksne i Harstad kommune.

Tema 2: Samtykkekompetanse, brukermedvirkning og vergemål.

Vi har fått jurist Marie Nordvik til å undervise i dette tema. Hun er fra Harstad og bor i Harstad.  Er utdannet jurist og ansatt som universitetslektor på institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT. Hun underviser ganske bredt om både helse og sosiallovgivning. I tillegg tar hun en doktorgrad om barns rett til medbestemmelse i barnevernssaker ved universitetet i Umeå, der rettighetsbegrepet, hensyn til autonomi og omsorg og beskyttelse står sentralt i avhandlingen.

Bindende påmelding innen 31.10.

Registering fra klokken 0940-1000

Vi starter 1015. Vi serverer en lett lunsj. Gi beskjed om allergier.

Dette tror vi blir en spennende og lærerik dag.

Hilsen Huntingtonkoordinator Hanne Karin Borgersen og leder for Huntingtonforeningen i Nord-Norge Terje Olsen

Påmelding
Dato
06. november 10:15 til 06. november 16:00
Sted
Norges Arktiske Universitet UiT Harstad
Gult Auditorium

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

N.K.S. Grefsenlia AS

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

Tlf.: 22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27 - 47 90 60 91

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt