15. Mar 2021

Digital nettverkssamling Logopedi og dysfagi

Teams.
Alle påmeldte får ei lenke til møterom når det nærmer seg.

Temaet blir «Dysfagi og logopedi», og vi har fått med oss logoped Eli Tendeland fra spesialavdelingen på Kongsgård skolesenter i Kristiansand. Hun har lang erfaring med å jobbe med personer med Huntingtons sykdom og andre nevrologiske tilstander.

LOGOPEDI NORSK TIDSSKRIFT FOR NR. 4 DESEMBER 2019 ÅRGANG 65 - PDF Free  Download

Vi vet at logopediske tiltak virker, ikke bare på talen, men også på svelgproblemer/dysfagi. Eli vil lose oss gjennom anatomi, virksomme tiltak og komme med nyttige tips for hvordan vi som personale kan hjelpe pasienten best mulig.

Eli skrev, sammen med Ingeborg og Olaf på Presteheia, i 2019 en artikkel i Norsk tidsskrift for logopedi om dette temaet. Denne artikkelen finner dere på  https://fagnettverkhuntington.no/ressurser

Vi vet også at det i mange kommuner kan være en utfordring å komme i kontakt med logoped til denne pasientgruppen, og vi vet og at det er omsorgsgiverne rundt personen med HS som må være pådriverne når det kommer til den munnmotoriske treningen.

Vi anbefaler denne samlingen på det sterkeste til alle som jobber med personer med HS, dette vil de aller, aller fleste få behov for å kunne mer om i løpet av sykdomsutviklingen.

Etter at Eli er ferdig er ordet fritt, og vi kan reflektere, diskutere og tenke høyt sammen om ulike tema dere er opptatt av.

Påmeldingsfrist 8.mars!

Samlingen blir på Teams, du får lenke til samlingen når det nærmer seg.

Beste hilsen Ingeborg og Olaf på Presteheia.

Påmelding
Dato
15. mars 13:00 til 15. mars 15:00
Sted
Teams.
Alle påmeldte får ei lenke til møterom når det nærmer seg.

Knorrebakken

Knorrebakken Boenheter

Knorrebakken 2

9411 Harstad 

77 02 67 40

NKS Olaviken

Askvegen 150

5306 Erdal

 

Telefon: 56 15 10 00

NKS Grefsenlia

Aschehougs vei 37

0587 Oslo

 

22 09 15 10

Presteheia

Presteheia Omsorgssenter

Presteheia 18

4633 Kristiansand

 

Tlf koordinator: 48 23 28 27

 

Tlf avdeling: 48 20 31 42

 

 

Ranheim HVS

Ranheim helse og velferdssenter

Ranheimsveien 179A, 7053 Ranheim

Tlf 72 54 32 40

 

Nyhetsbrev

Du vil av og til få nyhetsbrev vi skriver, samt automatiske oppdateringer på nye ressurser. Disse sendes maks én gang i uken.
© Fagnettverk Huntington (Logg inn)
Laget av Ramsalt