Du er her

Om oss

Fagnettverk Huntington er resultatet av et initiativ fra Helse- og Omsorgsdepartementet som ga Helsedirektoratet i oppdrag å finne et miljø som kunne styrke kompetansen når det gjelder pleie- og omsorg, og kommunal tilrettelegging for pasienter med HS. Helsedirektoratet ønsket at NKS Kløverinstitusjoner skulle lede etableringen av dette fagnettverket.. Det var en forutsetning at det skulle skje i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser og Landsforeningen for Huntington sykdom. Fagnettverket skal legge forholdene til rette for et godt faglig samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenester som arbeider med personer berørt av Huntington sykdom i forskjellige livsfaser. 

Det er nå etablert 5 ressurssentra geografisk fordelt utover landet; Askøy, Oslo, Ranheim, Kristiansand og Nordreisa. Disse skal være gode kliniske fagmiljøer som vil kunne bistå kommuner, i sitt geografiske område, med kompetanseoverføring og erfaringsdeling. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, på Askøy utenfor Bergen, har et sterkt klinisk fagmiljø etter å ha drevet et omsorgstilbud for personer med Huntington sykdom i en årrekke. NKS Olaviken er en viktig brikke i utviklingen av kompetansen til våre øvrige ressurssentra. Her finner du en PDF-presentasjon av Fagnettverk Huntington.

Ressurssentrene og fagnettverket vil kunne tilby lokale/nasjonale kurs og seminarer, hospitering, ambulant virksomhet og informasjonsmateriell. Ressurssentrene er forpliktet til aktivt å bidra med kompetansespredning i sitt geografiske område og må samarbeide med andre aktuelle fagmiljøer i regionen, for eksempel nevrologisk avdeling, avdeling for medisinsk genetikk eller andre virksomheter som har kompetanse på denne sykdommen.
Sammen med Senter for Sjeldne Diagnoser vil Fagnettverk Huntington bidra til forskning og fagutvikling. Vi vil også delta i relevante arbeidsgrupper i Euro HD (Europeen Huntingtons Disease Network).

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er et heleid selskap av Norske Kvinners Sanitetsforening og er koordinator for Fagnettverk Huntington.

kloverinst175.png

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser har spesialkompetanse på Huntington sykdom og vil svare på henvendelser om Huntington sykdom.

universitetssykehuset-bakgrunn175.png

NKS Olaviken

NKS Olaviken har en sentral rolle i utviklingen av nettverket på grunn av sin lange erfaring og omfattende kompetanse på Huntington sykdom.

olaviken-logo175.png

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for Huntington sykdom har som et av sine fremste mål å bidra til informasjon om sykdommen og være et nettverk for personer og familier som rammes av HS.landsforeningen-logo.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer