Du er her

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus driver per  i dag en spesialavdeling med 8 plasser for personer med Huntingtons sykdom. I tillegg har Olaviken sin poliklinikk også et tilbud til pasienter med Huntingtons sykdom i familien og deres pårørende. Under følger en kort presentasjon av disse to tilbudene

Spesialavdelingen 
Vi har erfaring med personer med Huntington sykdom helt tilbake til 1985. Den gang på samme avdeling som personer med demens. I 1998 erkjente vi behovet for spesialisert pleie for personer med Huntington sykdom på egen avdeling. Derfor startet vi en egen Huntington avdeling for 3 personer i 1999. I 2005 åpnet vi spesialavdeling for 6 personer med tverrfaglig team. I 2009 utvidet vi avdelingen til 8 plasser.

Tverfaglig
Vi jobber tverrfaglig og teamet består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, vernepleiere, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege/psykiater, Marte Meo terapeut, musikkterapeut, kokk og psykolog.

Kompetanse
For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Nederland og Danmark. I tillegg er 2 ansatte i avdelingen tilknyttet det europeiske Huntington nettverket (Euro-HD). 

Henvisning
NKS Olaviken har driftsavtale med Bergen kommune om kjøp av 5 sykehjemsplasser. Vi kan også tilby plass til pasienter fra andre kommuner dersom hjemkommunen vil inngå avtale og vi har ledige plasser. 3 andre kommuner har inngått avtale med oss.

Hospitering/undervisning
Vi har personale som veileder og underviser, og kan ta imot hospitanter. Ta kontakt for mer informasjon.
Nina Langøy er avdelingsleder og Margaret Heimli er fagsykepleier. Ta gjerne kontakt på telefon 56 15 10 00. Link til Olavikens egen hjemmeside.

Huntingtonklinikken (poliklinikk)
Huntingtonklinikken ble startet i 2007. Den inngår i det øvrige polikliniske tilbudet NKS Olaviken driver, og er lokalisert på Haraldsplass Diakonale Sykehus, like i nærheten av Haukeland Universitetssykehus (HUS). Klinikken har et tverrfaglig team som består av lege (nevrolog, psykiater), psykologspesialist og psykiatrisk sykepleier. Det polikliniske tilbudet består blant annet i individuell oppfølging av risikopersoner, personer som har fått et dårlig svar eller pasienter som har utviklet sykdommen, pårørendearbeid samt tilrettelegging for kommunal oppfølging. Vi har også et nært samarbeid med Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved HUS, blant annet gjennom arbeidet opp mot Euro-HD, der vi deltar i forløpsstudien, Registry. 

For eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon 55 38 18 80.

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er et heleid selskap av Norske Kvinners Sanitetsforening og er koordinator for Fagnettverk Huntington.

kloverinst175.png

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser har spesialkompetanse på Huntington sykdom og vil svare på henvendelser om Huntington sykdom.

universitetssykehuset-bakgrunn175.png

NKS Olaviken

NKS Olaviken har en sentral rolle i utviklingen av nettverket på grunn av sin lange erfaring og omfattende kompetanse på Huntington sykdom.

olaviken-logo175.png

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for Huntington sykdom har som et av sine fremste mål å bidra til informasjon om sykdommen og være et nettverk for personer og familier som rammes av HS.landsforeningen-logo.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer