Du er her

NKS Grefsenlia

NKS Grefsenlia åpnet 1. mars 2012 en spesialavdeling for personer med Huntingtons sykdom. Tilbudet omfatter:

• Fleksibelt dagtilbud til personer med Huntington hjemmehørende i Oslo og omegn
• Korttids/avlastningstilbud. Enkeltopphold eller rullerende plasser
• Permanente forsterkede sykehjemsplasser/langtidsplasser
Tverrfaglighet
Vi jobber tverrfaglig og ansatte består av sykepleiere med og uten videreutdanning i psykisk helsearbeid, hjelpepleiere/helsefagarbeidere m/u videreutdanning i psykiatri, fysioterapeut med spisskompetanse på Huntingtons sykdom og allmennlege. Avdelingen har også tilknyttet psykolog og psykiater som konsulteres i henhold til avdelingens behov. I tillegg har vi egne kokker ved institusjonen som lager spesialtilpasset kost til pasientene.
Kompetanse
For å tilegne oss mer kunnskap har vi hospitert ved NKS Olaviken i Bergen og i Nederland. I tillegg samarbeides det tett med de andre ressurssentrene i Fagnettverket med utveksling av erfaringer, samt med Senter for Sjeldne diagnoser.
Hospitering/undervisning
Vi har personale som veileder og underviser, og kan ta imot besøk for omvisning av avdelingen og av spesialtilpassede hjelpemidler for pasienter med HS.

For mer informasjon, kontakt:
Koordinerende sykepleier Beathe Widding, tlf: 22 09 15 28. Mail: beathe.widding@grefsenlia.no
Avdelingsleder: Gry Hall, tlf: 22 09 15 22. Mail: gry.hall@grefsenlia.no

 

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er et heleid selskap av Norske Kvinners Sanitetsforening og er koordinator for Fagnettverk Huntington.

kloverinst175.png

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser har spesialkompetanse på Huntington sykdom og vil svare på henvendelser om Huntington sykdom.

universitetssykehuset-bakgrunn175.png

NKS Olaviken

NKS Olaviken har en sentral rolle i utviklingen av nettverket på grunn av sin lange erfaring og omfattende kompetanse på Huntington sykdom.

olaviken-logo175.png

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for Huntington sykdom har som et av sine fremste mål å bidra til informasjon om sykdommen og være et nettverk for personer og familier som rammes av HS.landsforeningen-logo.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer