Du er her

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling

Det finnes en rekke medisiner som er nyttige i behandlingen av Huntingtons sykdom. En stor andel pasienter har depresjon som kan bedres gjennom bruk av antidepressive medikamenter (selektive serotonin reopptakshemmere). Det kan være aktuelt å bruke beroligende medisin (som oxazepam) mot angst og uro. En del pasienter vil ha plagsomme tanker, være preget av aggresivitet eller andre atferdsproblemer og det kan i slike tilfeller være aktuelt å forsøke antipsykotiske medisiner (som olanzapin eller risperidon). Slike medikamenter er også vist å redusere ufrivillige bevegelser og rykninger (det som kalles chorea). Det finnes dessuten medisin som er godkjent spesielt chorea (tetrabenazine) som enkelte kan ha nytte av. Ufrivillige bevegelser i tidlige faser av sykdommen er som regel lite plagsomt for pasienten, og tatt i betraktning eventuelle bivirkninger som bl.a. tretthet, vil det være riktig å vise tilbakeholdenet i forhold til å starte med medisiner.  Ved søvnvansker kan det være aktuelt å forsøke sovemedisin. Medikamentell behandling virker symptomlindrende og symptomdempende. De fleste medisiner har bivirkninger. Det er derfor viktig å vurdere hva som eventuelt kan gjøres i miljøet rundt pasienten for å redusere symptomer som bl.a. irritasjon og aggresjon. 

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er et heleid selskap av Norske Kvinners Sanitetsforening og er koordinator for Fagnettverk Huntington.

kloverinst175.png

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser har spesialkompetanse på Huntington sykdom og vil svare på henvendelser om Huntington sykdom.

universitetssykehuset-bakgrunn175.png

NKS Olaviken

NKS Olaviken har en sentral rolle i utviklingen av nettverket på grunn av sin lange erfaring og omfattende kompetanse på Huntington sykdom.

olaviken-logo175.png

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for Huntington sykdom har som et av sine fremste mål å bidra til informasjon om sykdommen og være et nettverk for personer og familier som rammes av HS.landsforeningen-logo.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer