Du er her

Behandling

Behandling

Det finnes per i dag ingen behandling som er vist å forhindre at Huntingtons sykdom utvikler seg eller som bremser sykdommen. Behandlingstiltak er rettet mot å lindre symptomer, bedre livskvalitet og fysisk, psykisk og sosial funksjon. Etter hvert som sykdommen utvikler seg vil ulike behandlingstiltak kunne bli aktuelle. Generelt er det viktig for behandlere å planlegge for og forsøke å foregripe behov som vil oppstå i nær fremtid. Personer med Huntingtons sykdom bør ha regelmessig oppfølging hos fastlege, sykehjemslege og eventuelt andre spesialister og faggrupper. En person med Huntingtons sykdom bør ha en ansvarsgruppe og har rett på en individuell plan slik at ulike behandlingstiltak kan koordineres til beste for pasient og pårørende.

Behandling av personer med Huntingtons sykdom kan inndeles i medikamentell behandling og i andre typer behandling og tiltak. Veileder for Huntingtons sykdom (Senter for sjeldne diagnoser) gir en mer detaljert oversikt over ulike former for behandling og tiltak.  

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er et heleid selskap av Norske Kvinners Sanitetsforening og er koordinator for Fagnettverk Huntington.

kloverinst175.png

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser har spesialkompetanse på Huntington sykdom og vil svare på henvendelser om Huntington sykdom.

universitetssykehuset-bakgrunn175.png

NKS Olaviken

NKS Olaviken har en sentral rolle i utviklingen av nettverket på grunn av sin lange erfaring og omfattende kompetanse på Huntington sykdom.

olaviken-logo175.png

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for Huntington sykdom har som et av sine fremste mål å bidra til informasjon om sykdommen og være et nettverk for personer og familier som rammes av HS.landsforeningen-logo.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer