Du er her

Andre typer behandling

Andre typer behandling

Psykologisk og psykiatrisk behandling: Samtale med lege, psykolog, psykiater eller psykiatrisk sykepleier kan være til hjelp i å bearbeide følger av sykdommen og utfordringer man møter og opplever. Pasienter kan få en bedre livskvalitet hvis også omgivelsene, pårørende og behandlere, lærer å forholde seg til sykdommen på en måte hvor man tar høyde for den gradvis økende mentale svikten hos den som er rammet.  
 
Fysioterapi og trening: Personer med Huntingtons sykdom har rett på fri fysioterapi og fysioterapi. Trening av balanse og gangfunksjon alt i tidligere faser av sykdommen er viktig for å opprettholde funksjonsnivå. Det er vist at intensive treningsprogrammer bidrar til at personer med Huntingtons sykdom opprettholder funksjonsnivå over tid. Det er etablert egne rehabiliteringsprogrammer for personer med Huntingtons sykdom i Norge. Regelmessig trening gir dessuten andre positive virkninger og mestringsfølelse. De finnes en rekke ulike former for trening og hesteridning, vanngymnastikk og lignende kan være aktuelt.  
  
Ergoterapi: Ergoterapeuter vil kunne bidra med å tilrettelegge hjelpemidler og å veilede i bruk av slike. Med økende funksjonssvikt, enten det er problemer knyttet til organisering av hverdagen eller fysiske problemer knyttet til tale, svelgfunksjon eller bevegelse, vil ergoterapeuter gjennom kartlegging, veiledninger og øvelser kunne bidra til å bedre funksjonsnivå.
 
Sosionom: Kan bl.a. bidra til veiledning i trygdemessige rettigheter og goder. 
 
Ernæring: De fleste personer med Huntingtons sykdom vil ha økt behov for energi som følge av sykdommen. Tidlig i sykdommen vil enkelte kunne spise for mye grunnet manglende styring av inntak av næring, men ut i forløpet er det undervekt og underernæring som representerer den store utfordringer. Ernæringsfysiologer er eksperter på kosthold, men også pårørende og andre fagpersoner kan bidra til et kosthold som er tilpasset den enkelte. Ut i forløpet vil det være behov for moset mat, bruk av fortykker i drikke og eventuelt tilskudd i form av næringsdrikker. Da personer med Huntingtons sykdom i økende grad vil ha vansker med å organisere innkjøp og matlaging, samt vil kunne mangle initiativ til å spise, vil oppmerksomhet rundt kosthold og ernæringsstatus være viktig. 
  
Tannlege/tannhelse: Personer med Huntingtons sykdom har rett til fri tannlege innen gitte rammer og offentlige takster. God tannhygiene er svært viktig, da tannproteser (gebiss) vil være vanskelig å bruke grunnet ufrivillige bevegelser ut i forløpet av sykdommen.
 
Sosiale tiltak: Personlig assistent, støttekontakt, dagsenter, avlastningsopphold og andre tiltak kan bidra til aktivisering og deltakelse på sosiale arenaer.   

NKS Kløverinstitusjoner

NKS Kløverinstitusjoner er et heleid selskap av Norske Kvinners Sanitetsforening og er koordinator for Fagnettverk Huntington.

kloverinst175.png

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser har spesialkompetanse på Huntington sykdom og vil svare på henvendelser om Huntington sykdom.

universitetssykehuset-bakgrunn175.png

NKS Olaviken

NKS Olaviken har en sentral rolle i utviklingen av nettverket på grunn av sin lange erfaring og omfattende kompetanse på Huntington sykdom.

olaviken-logo175.png

Landsforeningen for Huntington sykdom

Landsforeningen for Huntington sykdom har som et av sine fremste mål å bidra til informasjon om sykdommen og være et nettverk for personer og familier som rammes av HS.landsforeningen-logo.png

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer